Acte necesare

Copie CI
Fișă Medicală
Test Psihologic
Cazier Judiciar (pentru examen auto)